آموزش امداد و نجات در چاه به روش نوین

آموزش امداد و نجات در چاه به روش نوین


آموزش امداد و نجات در چاه به روش نوین

نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره 6 سازمان آتش نشانی یزد به منظور آمادگی هرچه بیشتر در اجرای عملیات امداد و نجات در حوادث چاه دانسته ها و تجربه های خود را به محک آزمایش گذاشتند .

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهراری یزد ، مدیرعامل سازمان آتش نشانی گفت :  این دوره آموزشی به مدت 3  روز متوالی از تاریخ 93/01/25لغایت 93/01/27در محل ایستگاه مرکزی و با حضور فعال کلیه نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره 6 به پایان رسید .

سیدعباس میرشمسی افزود : نیروهای امدادگر دوره بازآموزی بکارگیری تجهیزات فردی و استفاده از تجهیزات ویژه ایمنی و نجات ، چگونگی نجات فرد آسیب دیده از درون چاه با روش های نوین همچنین کار با طناب و سه پایه را گذراندند .

وی با بیان اینکه پویایی هر سازمانی به سطح آموزش و ارتقای آن بستگی دارد تصریح کرد : این دوره شامل ایمن سازی محیط ، انتقال نجاتگر به عمق چاه ، شیوه دسترسی به فرد آسیب دیده ، آماده سازی فرد آسیب دیده برای انتقال به بالای چاه و شیوه حمل همزمان فرد آسیب دیده و نجاتگر به سطح زمین طبق استاندارد های بین المللی کار با طناب و سه پایه بود که با موفقیت به پایان رسید .