آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته


آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق

20

حادثه

44

آبگرفتگی معابر

35

جمع

99

 
آدرس کوتاه :