آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته


آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق 23
حادثه 63
آبگرفتگی معابر 140

 

آدرس کوتاه :