آماده باش خودروهای آتش نشانی در هنگام بارش یرف

آماده باش خودروهای آتش نشانی در هنگام بارش یرف

با توجه به بارش برف سنگین ، کاهش دمای هوا ،  لغزنده بودن معابر شهری و متعاقب آن احتما ل  تصادف خودروها  ،  آتش سوزی  و گاز گرفتگی  ،  این سازمان در جهت پیشگیری از وقوع چنین حوادثی  و کاهش زمان رسیدن به محل  حادثه  در این  روز ( پانزدهم بهمن)  جهت  برقراری  ایمنی بیشتر و پوشش کامل مناطق عملیاتی اقدام  به استقرار 9 دستگاه خودروی عملیاتی در نقاط حساس شهر نمود.

شایان ذکر است استقرار خودروها از ساعت 5:30الی 11:30 در میدان اطلسی ، شهداي محراب ،امیر چقماق ،  مسکن ، دروازه قرآن ، فلکه سوم آزاشهر ، 52 متری امام شهر و چهارراه دولت آباد بوده است .