المپیاد عملیاتی- ورزشی آتش نشانان و امدادگران استان یزد جمعه 24 آذر ماه 96

المپیاد عملیاتی- ورزشی آتش نشانان و امدادگران استان یزد جمعه 24 آذر ماه 96