اقدام خداپسندانۀ پرسنل سازمان آتش نشاني يزد در اهداي خون به بيماران نيازمند

اقدام خداپسندانۀ پرسنل سازمان آتش نشاني يزد در اهداي خون به بيماران نيازمند


اقدام خداپسندانۀ پرسنل سازمان آتش نشاني يزد در اهداي خون به بيماران نيازمند

مديرعامل ، معاونين و پرسنل سازمان آتش نشاني يزد در اقدامی خداپسندانه در کمک به بیماران نیازمند ، باحضور در پایگاه انتقال خون شهرستان يزد به صورت داوطلبانه خون اهداء کردند.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد، دراین اقدام ارزشمند و معنوی 20 نفر از پرسنل سازمان بازای هر نفر مقدار 450 سی سی خون خود را برای استفاده بیماران نیازمند به فرآورده های خونی اهداء کردند.

همچنین آقاي دكتر تقوايي رئیس پایگاه انتقال خون استان يزد از مدیرعامل و پرسنل سازمان آتش نشاني يزد که در کنارفعالیت های ايمني شهر درکمک به بیماران نیازمند به خون ، پیشگام و اهتمام جدی دارند قدردانی کرد.

گفتنی است ، پرسنل سازمان آتش نشاني يزد در طول سال به صورت انفرادی اقدام به اهدای خون داوطلبانه به پایگاه انتقال خون شهرستان يزد دارند .

آدرس کوتاه :