اقدامات پیشگیرانه در جهت ایمنی بازار یزد و ساختمان های بلند مرتبه

اقدامات پیشگیرانه در جهت ایمنی بازار یزد و ساختمان های بلند مرتبه


اقدامات پیشگیرانه در جهت ایمنی بازار یزد و ساختمان های بلند مرتبه

با عنایت به بررسی های به عمل آمده در جهت اقدامات پیشگیرانه که می تواند رافع حوادث و حریق های  خسارت بار و بعضاً غیر قابل جبران باشد . به چند مورد کاملا ضروری  و مهم به صورت اختصار اشاره میگردد .

1- بازار یزد

بازار یزد یکی از زیبا ترین و با قدمت ترین بازارهای ایران و یکی از مفاخر آن نیز می باشد. تا کنون در چندین مرحله قسمتی از بازار مورد حریق واقع شده و با عنایت خداوند، این آتش نشانها بوده اند که با سرعت حریق را مهار و از سرایت آن به قسمت های دیگر بازار جلوگیری نمودند .

بازار یزد دارای چند اشکال مهم ایمنی و بیش از ده ها اشکال فرعی و ریز و درشت دیگر است که به چند مورد مهم آن اشاره می کنیم .

الف) در کلیه درب های ورودی بازار، چه در خیابان انقلاب  و چه در خیابان امام پایه های فلزی قطوری با پایه بتنی در ورودی ها مستحکم شده و امکان ورود هر نوع خودرویی را غیر ممکن می سازد. درصورتیکه آتش سوزی در سه راهی داخل بازار  باشد برای رسیدن به کانون حریق نیاز به بیش از 5 حلقه شیلنگ دارد. که در صورت اجرا عدم دید پمپ چی با آتش نشانی که سر نازل را در این پیچ و خم ها در دست دارد و عملا کاهش شدید فشار نیز پیش می آید، این در صورتی است که مشکلات متعدد دیگر را ندیده بگیریم .

ب) علیرغم طرح های متعددی که برای ایجاد سیستم آب در بازار پیگیری شد، همچنان امکان اجرای مناسب آن نبوده و آنچه انجام شد به علت استفاده غلط صاحبان مغازه برای شستشوی بازار و نقصان دائمی لوازم و تجهیزات آن و نهایتاً همه این ها بهانه ای شد تا آب فایرباکسها قطع گردد.

ج) عدم وجود هر نوع سیستم اعلام اتوماتیک در بازار با وضعیت نابسامان سیستم های الکتریکی موجود، سیم ها و هادی های الکتریکی که اکثر آنها سالهاست از عمر مفید آنها گذشته است و عدم تناسب بین آنها ، اتصالات و نیز فیوزهای قدیمی ، تابلوهای مستعمل و کابل های کهنه، عدم رعایت انضباظ ایمنی ، عدمرعایت انضباط در چیدمان مغازه ها که مثلا طلا فروشی در کنار فروشگاه لباس و نیز پارچه فروشی در کنار لوکس فروشی ، می تواند به سادگی حریق احتمالی را بسرعت به یکدیگر پیوند دهد. و در صورت درگیر شدن با چنین حریقی، از بازار یزد چیزی جز خاکستر نخواهد ماند .

د) مغازه دارها و صاحبان اصلی بازار از خط بالقوه ای که آماده بالفعل در آمدن است  اگاهی کاملی ندارند یا اینکه می دانند .اما موضوع را جدی نمی گیرند و یا اینکه تمایلی در سرمایه گذاری در قسمت ایمنی ندارند. گواینکه هر چه برای ایمنی هزینه شود ، قابل برگشت خواهد بود و یا ده ها چرا های دیگر . اما همه آنها راهکاری دارد

2- ساختمان های بلند مرتبه 

به جرات می توان گفت که بیش از 60% ساختمان های بلند یزد  فاقد لوازم و تجهیزات و یا اگر به دلیل سخت گیری های اخیر سازمان، در صدد رفع در ساختمان های جدید هستند. اما مشکل اصلی در ساختمان هایی است که ساخته شده و مورد بهره برداری نیز قرار گرفته است.

الف: اکثر قریب به اتفاق ساختمان ها دارای ورودی های نامناسب بوده و بعضاً نیز فاصله بین ساختمان ها به صورت دارای فضاهای سبز می باشد که امکان تردد خودرو های سنگین اتش نشانی را غیر ممکن می سازد .

ب: از ساعت 15 به بعد اکثر صاحب خانه ها تمایلی به پارک خودرو در پارکینگ ساختمان خود نداشته و آن  را  در مسیر مجتمع پارک می کنند و این مساله امکان ورود خودرو های سازمان و چرخش به دور ساختمان را به حد صفر رسانده و این یعنی برای بکار گیری خوردروهای بالابر و نردبان آتش نشانی باید از بیرون اقدام شود و این موضوع ارتفاع عملیات را به 3 طبقه کاهش می دهد. موارد فوق عزم جدی جهت فرهنگ سازی را می طلبد.