اقدامات سازمان آتش نشانی در شب چهارشنبه سوری

اقدامات سازمان آتش نشانی در شب چهارشنبه سوری


اقدامات سازمان آتش نشانی در شب چهارشنبه سوری

طی تماس مکرر شهروندان و پلیس 110 به ستاد فرماندهی 125 این سازمان  مبنی بر وقوع حریق در سطح شهر  ، پرسنل  این سازمان در شب چهارشنبه آخر سال از 9 ایستگاه ثابت و 12 ایستگاه سیار از ساعت18:30 تا 6:30 روز بعد اقدام به اطفاء حریق و جلوگیر ی از گسترش حریق به تعداد 65 مورد نمودند .

  بیشترین آمار حریق  در این شب مربوط به ضایعات ، لاستیک و فضای سبز بوده که خوشبختانه  خسارت مالی و جانی در پی نداشته است . شایان ذکر است که به علت کمبود نیروی عملیانی به تعداد 25 نفر از بازنشستگان  دعوت بعمل آمد که در این شب  جهت امداد رسانی به حادثه ديدگان در ایستگاههای سطح شهر  مستقر شوند، همچنین  معاونت محترم  خدمات شهری به همراه مدیر عامل سازمان  در ستاد فرماندهی این  سازمان  واقع در ایستگاه شماره 9 حضور نمودند  تا  بر عملکرد پرسنل نظارت بيشتري داشته باشند .