آقای احمدی نژاد آتش نشان داوطلب شد

آقای احمدی نژاد آتش نشان داوطلب شد


آقای احمدی نژاد آتش نشان داوطلب شد

رييس‌جمهور كشور بعد از انجام ديدار مردمي خود با مردم غرب شهر تهران در قالب دوره چهارم سفرهاي استاني به سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني تهران رفت و در جمع مديران و كاركنان سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران به ايراد سخنراني پرداخت.

به گزارش ايسنا در اين مراسم به دكتر محمود احمدي‌نژاد كارت ويژه آتش‌نشان داوطلب داده شد و رييس‌جمهور در حالي كه لباس مخصوص آتش‌نشان داوطلب را پوشيده بود در جمع آتش‌نشانان به ايراد سخنراني پرداخت.

 

 

آدرس کوتاه :