افتتاح ایستگاه شماره 9 آتش نشانی و خدمات ایمنی یزد

افتتاح ایستگاه شماره 9 آتش نشانی و خدمات ایمنی یزد


افتتاح ایستگاه شماره 9 آتش نشانی و خدمات ایمنی یزد

 

جهت اطلاعات بیشتر بروی عکس کلیک کنید ....