اطفاي موفقيت آميز 3 مورد حريق در شبانه روز گذشته

اطفاي موفقيت آميز 3 مورد حريق در شبانه روز گذشته


اطفاي موفقيت آميز 3 مورد حريق در شبانه روز گذشته

در پي اعلام 3 مورد حريق گسترده در سطح  شهر  كه يك مورد آن مربوط  به شركت فولاد شمش آريا واقع در شهرك صنعتي  بود بيدرنگ   دو دستگاه خودروي اطفايي از ايستگاه شماره 4 در ساعت 14:38 به محل اعزام و اقدام به اطفاء حريق نمودند .   حريق دوم  كه در ساعت 14:45 در گلخانه اي واقع در جاده فهرج به وقوع پيوست از ايستگاه شماره 2 و 7 اعزام و نسبت به مهار شعله هاي آن مبادرت نمودند

همچنين پرسنل ايستگاه شماره 8 در ساعت 3:31 بامداد  نسبت به مهار حريق يك دستگاه خودروي پيكان در بلوار آزادگان اقدام نمودند  .