اطفاي دو حريق در دو منطقه

اطفاي دو حريق در دو منطقه


اطفاي دو حريق در دو منطقه
   به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد در پي تماس از آتش نشاني شهرستان تفت مبني بر حريق در باغي در محله باغشاه تفت با ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني يزد در ساعت 20:20 دوشنبه مورخ 22/9/89 با توجه به اينكه حريق فوق در محدوده فعاليت اين سازمان نبوده با هماهنگي سرپرست محترم سازمان ، آتش نشانان اين سازمان از ايستگاه يك به كمك عوامل آتش نشان شهرستان تفت جهت مهار حريق باغ مراجعه و آتش را مهار نمودند .
شايان ذكر است همزمان با عمليات فوق دومين حريق كه مغازه زرگري واقع در بازار خان بود به ستاد فرماندهي سازمان اطلاع داده شد كه بالافاصله پرسنل آتش نشان سازمان از 3 ايستگاه ( ايستگاههاي 1 ، 3 و 6 ) به محل مراجعه و حريق را كاملاً مهار نمودند و از سرايت آتش به مغازه هاي مجاور جلوگيري بعمل آمد.
روابط عمومي سازمان آتش نشاني از همشهريان گرامي درخواست مي نمايد در صورت بروز هرگونه حريق يا حادثه با حفظ خونسردي دراسرع وقت با شماره تلفن 125 ستاد فرماندهي آتش نشاني تماس گرفته و مراتب را با ذكر نوع حادثه و نشاني اطلاع دهند . ح
آدرس کوتاه :