استقرار ناوگان آتش نشانی در مجموعه ورزشی وحدت

استقرار ناوگان آتش نشانی در مجموعه ورزشی وحدت

به منظور برقراری ایمنی در برگزاری جشن فیتیله و جلوگیری از بروز هر گونه حادثه احتمالی ، سازمان آتش نشانی با استقرار یکدستگاه خودروی اطفایی سنگین  از ساعت 18 الی 21 در روز نوزدهم و بیستم مهر ماه در مسیر منتهی به سالن  ورزشی  وحدت واقع در بلوار شهید پاکنژاد  امنیت ایمنی را جهت کودکان برقرار نمودند .