آسانسور پل عابر پیاده حادثه ساز شد

آسانسور پل عابر پیاده حادثه ساز شد

با تماس تلفنی به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی در ساعت 14:48 مورخ 93/2/16 مبنی بر محبوس شدن دو دختر دبیرستانی در آسانسور پل عابر پیاده ،واقع در بلوار شهید بهشتی نیروهای عملیات از ایستگاه شماره یک ، ظرف یک دقیقه به محل اعزام و با باز نمودن اتاق فرمان آسانسور، محبوسین را نجات دادند.