آسانسور پل عابر پیاده حادثه ساز شد

آسانسور پل عابر پیاده حادثه ساز شد


آسانسور پل عابر پیاده حادثه ساز شد

با تماس تلفنی به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی در ساعت 14:48 مورخ 93/2/16 مبنی بر محبوس شدن دو دختر دبیرستانی در آسانسور پل عابر پیاده ،واقع در بلوار شهید بهشتی نیروهای عملیات از ایستگاه شماره یک ، ظرف یک دقیقه به محل اعزام و با باز نمودن اتاق فرمان آسانسور، محبوسین را نجات دادند.

 

آدرس کوتاه :