آسانسور دست صاحبخانه را قطع کرد

آسانسور دست صاحبخانه را قطع کرد


آسانسور دست صاحبخانه را قطع کرد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد طیق اطلاع به مرکز پیام سازمان مورخ 29/08/90 ساعت 16:47 مبنی بر گیر افتادن دست صاحبخانه در بین سیم بکسل موتور آسانسور منزل مسکونی 4 طبقه واقع در میدان دانش آموز ، بلافاصله پرسنل امدادی  از ایستگاه شماره 2و 9 به محل عزیمت و ضمن  ایمن سازی محل و قطع جریان برق ، خود را به اطاقک بالابر واقع در  پشت بام رسانده و در حالی که  صاحبخانه  در گوشه پشت بام افتاده  و دست وی لابلای سیم بکسل موتور  بود ، ابتدا  با بریدن سیم بکسل اقدام به  رها سازی دست ،  و بلافاصله  مصدوم را به همراه عضوقطع شده  تحویل  پرسنل  اورژانس نمودند . 

سید محمد میرجلیلی مدیر عامل سازمان آتش نشانی در تشریع این حادثه اظهار داشت : متاسفانه صاحبخانه بدون  رعایت هیچ گونه موارد ایمنی اقدام به ساخت آسانسور در منزل 4 طبقه خود نموده و زمانی که همسر وی در داخل بالابر بین طبقات  محبوس شده بود ، جهت کمک به وی خود را به اطاقک موتور رسانده و بدون قطع جریان برق اقدام به هدایت آسانسور  به سمت  پائین نموده که ناگهان موتور شروع به حرکت نموده و باعث  وقوع چنین حادثه دلخراشی می شود .

توصیه های ایمنی برای استفاده از آسانسور:

 از سوار شدن کودکان به تنهائی در آسانسور جلوگیری نمائید.
از سوار شدن بیش از حد درون کابین خودداری نمائید.
در صورت تنها بودن در ساختمان از آسانسور استفاده نکنید زیرا ممکن است در اثر قطع برق و یا خرابی در آسانسور محبوس شوید.
حتما از خدمات سرویسهای دوره ای شرکتهای آسانسوری استفاده نمایید.
هنگام استفاده از آسانسورها به نوع کاربری آنها توجه داشته باشید.( مسافری ، باربر وغیره (
در هنگام شستشو از عدم نفوذ آب به داخل چاه آسانسور اطمینان حاصل نمائید.

آدرس کوتاه :