ارسال دستورالعمل جهت اجراي تمرين عملياتي به فرماندهان ايستگاهها

ارسال دستورالعمل جهت اجراي تمرين عملياتي به فرماندهان ايستگاهها


ارسال دستورالعمل جهت اجراي تمرين عملياتي به فرماندهان ايستگاهها
   به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد با توجه به برگزاري تمرين ها و مانورهاي مستمر نيروهاي عملياتي سازمان در مقاطع مختلف سال جهت ارتقاء هر چه بيشتر سطح كيفي نيروهاي سازمان و همچنين كم تر شدن زمان عملياتي نيروها در صحنه هاي حادثه مديرعامل سازمان سرمست يزدي طي نامه اي به كليه فرماندهان ايستگاهها دستورالعمل تمرين جهت ارتقاء و سرعت عملياتي با هدف سرعت عمل و دقت در آبرساني و كاهش خطاهاي انساني را ارسال نموده است .
 
شايان ذكر است مدت برگزاري اين تمرين 15 روز مي باشد كه آزمون عملي توسط داوران در ايستگاه شماره 5 ودر تاريخهاي 25 و 26 و 27 تيرماه برگزار خواهد گرديد . ح