ارسال دستورالعمل جهت اجراي تمرين عملياتي به فرماندهان ايستگاهها

ارسال دستورالعمل جهت اجراي تمرين عملياتي به فرماندهان ايستگاهها
   به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد با توجه به برگزاري تمرين ها و مانورهاي مستمر نيروهاي عملياتي سازمان در مقاطع مختلف سال جهت ارتقاء هر چه بيشتر سطح كيفي نيروهاي سازمان و همچنين كم تر شدن زمان عملياتي نيروها در صحنه هاي حادثه مديرعامل سازمان سرمست يزدي طي نامه اي به كليه فرماندهان ايستگاهها دستورالعمل تمرين جهت ارتقاء و سرعت عملياتي با هدف سرعت عمل و دقت در آبرساني و كاهش خطاهاي انساني را ارسال نموده است .
 
شايان ذكر است مدت برگزاري اين تمرين 15 روز مي باشد كه آزمون عملي توسط داوران در ايستگاه شماره 5 ودر تاريخهاي 25 و 26 و 27 تيرماه برگزار خواهد گرديد . ح