آدمکش نا مرئی جان دو زن ویک دختر را گرفت

آدمکش نا مرئی جان دو زن ویک دختر را گرفت


آدمکش نا مرئی جان دو زن ویک دختر را گرفت

آدمکش نا مرئی جان دو زن ویک دختر را گرفت

به نقل از روزنامه ایران در حادثه غم انگیز دیگری،دو زن جوان ویک دختر 5 ساله قربانی آدمکش نامرئی زمستان واقع در شرق تهران شدند به گزارش خبر نگار روزنامه ایران ماموران سازمان آتش نشانی در جریان مرگ 3 عضو یک خانواده در خانه ای واقع در شرق تهران قرار گرفتند.قربانیان که ناهید،سیمین ونگین نام داشتندبه خاطر رعایت نکردن اصول ایمنی در استفاده از دستگاه گاز سوز داخل اطاق خواب جان باختند اجساد قربانیان این حادثه برای تشخیص علت اصلی مرگ به پزشک قانونی منتقل شد.