اجراي مانور زلزله و حريق براي آمادگي هرچه بيشتر گروه دوام

اجراي مانور زلزله و حريق براي آمادگي هرچه بيشتر گروه دوام


اجراي مانور زلزله و حريق براي آمادگي هرچه بيشتر گروه دوام

شهري ايمن با مشاركت شهروندان

اجراي مانور زلزله و حريق براي آمادگي هرچه بيشتر گروه  دوام

 

سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد بيان نمود : پرسنل عملياتي این سازمان و نيروهاي امدادي درون محله اي ( گروه دوام ) و پرسنل محترم اورژانس به منظور ايجاد هماهنگي و نظم مورد نياز هنگام بروز حوادث و بحران مانور زلزله و آتش سوزی با هدف شهري ايمن با مشاركت شهروندان برگزار كردند .

محمد ميداني مدير عمليات سازمان گفت : قبل از برگزاري مانور ، آموزش نکات ایمنی و توصيه هاي لازم در خصوص مهار حريق سيلندر گاز مايع و مايعات قابل اشتعال به گروه امدادي دوام ارائه شد و سپس نسبت به پخش بروشور نكات ايمني در عملیات امداد و نجات و اطفاء حریق اقدام گرديد .

 وي نيز افزود : این مانور با شركت آتش نشان ايستگاه شماره 5 ، 6  و با دو دستگاه خودرو و نيروهاي امدادي دوام و اورژانس درروزجمعه هشتم اسفند از ساعت 9:30 الی 11:30در بافت تاریخی یزد و در محله شاه ابوالقاسم برگزار شد .

مهدي حسيني معاون آموزش و پيشگيري سازمان گفت : نيروهاي شركت كننده در مانور با به صدا در آمدن زنگ حادثه بي درنگ حركت خود را براي رسيدن به محل حادثه آغاز كردند و با انجام عمليات مهار و خاموش كردن آتش فرضي به مقابله پرداختند .

در اين عمليات تمريني آتش نشاني و ديگر گروههاي امدادي دوام اجراي عمليات ويژه هنگام بروز حوادث طبيعي به ويژه زمين لرزه و خاموش كردن آتش سوزي ناشي از آن بوسيله خاموش كننده دستي پودر و گاز و چگونگي امداد رساني را با موفقيت به نمايش گذاشتند .