اجراي مانور تخليه اضطراري در بيمارستان سيد الشهداء

اجراي مانور تخليه اضطراري در بيمارستان سيد الشهداء

به منظور آشنايي كاركنان بيمارستان سيد الشهداء يزد در خصوص نحوه اطفاء حريق و آشنايي آنها با انواع  آتش سوزي و نحوه مقابله با آنها ، واحد آموزش اين سازمان در روز سيزدهم خرداد  با برگزاري دوره  آموزشي تئوري و عملي در آن بيمارستان و با ايجاد 4 نوع حريق ( جامدات ، مايعات ، گازها و الكتريسته ) كاركنان را با نحوه صحيح مهار حريق  با استفاده از مواد اطفايي از قبيل آب ، خاموش كننده پودر و گاز و خاموش كننده دي اكسيد كربن و همچنين قطع  جريان سوخت آشنا نمودند .