اتوی روشن منجر به آتش سوزی شد

اتوی روشن منجر به آتش سوزی شد


اتوی روشن منجر به آتش سوزی شد

با رویت دود از پنجره های یک واحد مسکونی در طبقه چهارم در آپارتمان مسکونی واقع در آزادشهر بلوار بهارستان و اعلام حریق توسط همسایه ها در ساعت 23:28 روز دوشنبه مورخ 93/2/22  به ستاد فرماندهی سازمان ، آتش نشانان ایستگاه شماره 4 به محل اعزام و با توجه به تعداد طبقات و نبود مالک در محل ، ابتدا با استفاده از درب باز کن درب ورودی باز و آتش که در اتاق خواب رخ داده بود با  استفاده  از 3حلقه شلینگ آبرسانی از ارتفاع طبقه چهارم ،ظرف 13 دقیقه مهار گردید.آتش نشانان ضمن اطفای حریق کلیه ساکنین آپارتمان را به محل امن هدایت نمودند.آتش سوزی باعث دود زدگی ساختمان و سوختن تعدادی از لوازم اتاق خواب شد.    

محمد رضا رحیمی معاونت عملیات سازمان که از ابتدای عملیات در محل حضور داشت علت آتش سوزی را ،روشن بودن اتو در زمان ترک منزل توسط صاحبخانه برشمرد و عنوان نمود آپارتمان مذکور قبلا توسط آتش نشانان ایستگاه شماره 4 بازدید ایمنی شده و موارد غیر ایمن به هیات مدیره ساختمان اعلام گردیده است که متاسفانه آپارتمان فاقد هرگونه امکانات و وسایل ایمنی در محل می باشد.