اتصال دكل خودرو ميگسر به کابل فشار قوی حادثه ساز شد

اتصال دكل خودرو ميگسر به کابل فشار قوی حادثه ساز شد


اتصال دكل خودرو ميگسر به کابل فشار قوی حادثه ساز شد

مقارن ساعت 16:45 روز بیست و پنجم شهریور با اعلام ستاد فرماندهی 2 دستگاه خودرو از ایستگاه شماره 1و 6  به يك کارگاه ساختمانی ، واقع درخیابان شهید رجایی اعزام مي شوند . 

به گزارش روابط عمومی  سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد محمد میدانی که در محل حضور داشت گفت : نيروهاي امداد و نجات  سازمان سریعاً خود را به محل حادثه رسانده و با مشاهده برق گرفتگی متصدی پخش بتن روي سقف و جراحت وارده ، فوري وی را از طبقات به طبقه هم كف حمل و جهت اعزام به مراكز درماني تحویل پرسنل اورژانس نمودند .

وی افزود در این حاد ثه به علت اتصال دكل خودرو ميكسر با برق فشار قوی منجر به برق گرفتگی متصدی پخش بتن مي شود  .  

آدرس کوتاه :