اتصال دكل خودرو ميگسر به کابل فشار قوی حادثه ساز شد

اتصال دكل خودرو ميگسر به کابل فشار قوی حادثه ساز شد

مقارن ساعت 16:45 روز بیست و پنجم شهریور با اعلام ستاد فرماندهی 2 دستگاه خودرو از ایستگاه شماره 1و 6  به يك کارگاه ساختمانی ، واقع درخیابان شهید رجایی اعزام مي شوند . 

به گزارش روابط عمومی  سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد محمد میدانی که در محل حضور داشت گفت : نيروهاي امداد و نجات  سازمان سریعاً خود را به محل حادثه رسانده و با مشاهده برق گرفتگی متصدی پخش بتن روي سقف و جراحت وارده ، فوري وی را از طبقات به طبقه هم كف حمل و جهت اعزام به مراكز درماني تحویل پرسنل اورژانس نمودند .

وی افزود در این حاد ثه به علت اتصال دكل خودرو ميكسر با برق فشار قوی منجر به برق گرفتگی متصدی پخش بتن مي شود  .