اتصالی در سیمهای برق ، منزلی را طعمه حریق کرد .

اتصالی در سیمهای برق ، منزلی را طعمه حریق کرد .


اتصالی در سیمهای برق ، منزلی را طعمه حریق کرد .
 
اتصالی در سیمهای برق ، منزلی را طعمه حریق کرد
 
منزلی واقعدر بلوار دهه فجر بر اثر اتصالی در سیم کشی برق ساختمان مورد حریق واقع شد به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی  پس از اطلاع مرکز پیام آتش نشانی از این حریق بلافاصله پرسنل عملیاتی ایستگاه مرکزی سازمان در محل حاضر و بااستفاده از دستگاه تنفسی وارد زیرزمین ساختمان شده و حریق موردنظر را با استفاده از کپسول مهار کردند . کارشناس سازمان آتش نشانی گفت بعضی از شهروندان با دستکاری در لوازم برقی و یا بعضاٌ تعویض فیوزها باعث می شوند تا در صورت اتصالی  در شبکه برق منزل، برق قطع نشده و آتشسوزی ایجاد گردد .