آتش نشانان مانور پدافند غيرعامل را در شركت فولاد يزد به خوبي اجرا كردند

آتش نشانان مانور پدافند غيرعامل را در شركت فولاد يزد به خوبي اجرا كردند


آتش نشانان مانور پدافند غيرعامل را در شركت فولاد يزد به خوبي اجرا كردند

مانور عملياتي پدافند غيرعامل با حضور فعال آتش نشانان و ساير نهادها و ارگانهاهاي امدادي به محوريت بسيج كارگري برگزار شد .

به گزارش پايگاه خبري ستاد فرماندهي 125 سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان گفت : اين مانور رأس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 11/03/94 در راستاي ايجاد هماهنگي بين نيروهاي عملياتي آتش نشاني با ساير نهادهاي امدادي با بكارگيري امكانات و تجهيزات به منظور ايجاد مهارت و سرعت عمل هرچه بيشتر به هنگام بحران در شركت فولاد يزد آغاز شد .

وي افزود : در اجراي برنامه اين تمرين عملياتي چندين حلقه لاستيك بطور فرضي شعله ور شده بود كه آتش نشانان با بكار گيري خورو هاي اطفاي حريق و با استفاده از تجهيزات خاموش كننده اقدام به مهار شعله هاي آتش كردند .

ميرشمسي گفت : گروه ديگري هم با استفاده از خودروهاي پشتيبان تامين آب با مدار باز و رفت و برگشت را بر عهده داشتند و گروهي ديگر نيز با اجراي عمليات جستجو ، آسيب ديدگان در حادثه را در اختيار امدادگران اورژانس قرار دادند .

وي با بيان اينكه انجام اين مانور هاي عملياتي براي ارزيابي هماهنگي بين نيروها ، ايجاد مهارت فرماندهي در آتش سوزي هاي متمركز و غير متمركز ، تقويت تعامل و بكارگيري امكانات و تجهيزات موجود همراه با توان عملياتي آتش نشانان بسيار مفيد مي باشد . هداف از برگزاري اين مانور ، ايجاد تعامل و همكار ي بين نهادها و ارگانهاي امدادي در زمان بحران نام برد .

آدرس کوتاه :