آتش نشانان مانور پدافند غيرعامل را در شركت فرش خاطره ي يزد به خوبي اجرا كردند

آتش نشانان مانور پدافند غيرعامل را در شركت فرش خاطره ي يزد به خوبي اجرا كردند


آتش نشانان مانور پدافند غيرعامل را در شركت فرش خاطره ي يزد به خوبي اجرا كردند

مانور عملياتي پدافند غيرعامل با حضور آتش نشانان و ساير نهادها و ارگانهاهاي امدادي به محوريت مديريت بحران استانداري يزد برگزار شد .

به گزارش پايگاه خبري ستاد فرماندهي 125 سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، آتشپاد دوم سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان گفت : اين مانور رأس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 8 آبان ماه در راستاي ايجاد هماهنگي بين نيروهاي عملياتي آتش نشاني با ساير نهادهاي امدادي با بكارگيري امكانات و تجهيزات به منظور ايجاد مهارت و سرعت عمل هرچه بيشتر به هنگام بحران در شركت فرش خاطره يزد آغاز شد.

مديرعامل شازمان اظهار داشت : در اجراي برنامه اين تمرين عملياتي  به وسعت 4000 متر مربع كه از آن به عنوان انبار  روباز استفاده مي شده بطور فرضي شعله ور شده بود كه آتش نشانان با بكار گيري خورو هاي اطفاي حريق و با استفاده از تجهيزات خاموش كننده از چند جهت اقدام به مهار شعله هاي آتش كردند

ميرشمسي در ادامه بيان نمود : گروه ديگري هم با استفاده از كف خاموش كننده ، شعله هاي آتش مايعات قابل اشتعال را مهار و خاموش كردند كه در اين عمليات خودروهاي پشتيبان تامين آب با مدار باز و رفت و برگشت را بر عهده داشتند .

وي با بيان اينكه انجام اين مانور هاي عملياتي براي ارزيابي عمليات آبرساني به صورت رله پمپ به پمپ و رفت و برگشتي ، هماهنگي نيروها ، ايجاد مهارت فرماندهي در آتش سوزي هاي غير متمركز و تقويت تعامل و بكارگيري امكانات و تجهيزات موجود همراه با توان عملياتي آتش نشانان بسيار مفيد مي باشد . هداف از برگزاري اين مانور ، ايجاد تعامل و همكار نهادها و ارگانهاي امدادي در زمان بحران نام برد .