آتش نشانان مانور اطفاي حريق را در شركت فرگاز به خوبي اجرا كردند

آتش نشانان مانور اطفاي حريق را در شركت فرگاز به خوبي اجرا كردند


آتش نشانان مانور اطفاي حريق را در شركت فرگاز به خوبي اجرا كردند

مانور عملياتي اطفاي حريق با حضور آتش نشانان با نظارت مديرعامل آتش نشاني يزد برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، آتش پاد دوم سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان اظهار داشت : اين مانور رأس ساعت 8:17 صبح روز يكشنبه مورخ 14/06/95 در راستاي ايجاد هماهنگي بين نيروهاي عملياتي آتش نشاني با بكارگيري امكانات و تجهيزات به منظور ايجاد مهارت و سرعت عمل هرچه بيشتر به هنگام بحران در شركتهاي شارژ و توزيع سيلندر گاز مايع 11 كيلويي آغاز شد .

ميرشمسي بيان نمود : سناريوي اين تمرين عملياتي چنين برنامه ريزي شده بود چندين عدد سلندر گاز مايع دچار آتش سوزي مي شود و شدت آتش به اندازه اي بوده كه همزمان تانكر گاز مايع را محاصر و گسترش آتش سوزي به ساختمان اداري مي رسدكه طي تماس با مركز 125 درخواست كمك مي شود .

مديرعامل سازمان در ادامه افزود : ستاد فرماندهي 4 دستگاه خودرو عملياتي از ايستگاه هاي شماره 3، 5 و 8  به شركت فرگاز اعزم مي كند  و آتش نشانان با بكار گيري خودرو هاي اطفاي حريق و با استفاده از تجهيزات خاموش كننده از چند جهت شعله هاي آتش را محاصره و مهار كردند .

آدرس کوتاه :