آتش نشانان مانور اطفاي حريق خودرو در پمپ گاز CNG به خوبي اجرا كردند

آتش نشانان مانور اطفاي حريق خودرو در پمپ گاز CNG به خوبي اجرا كردند


آتش نشانان مانور اطفاي حريق خودرو در پمپ گاز CNG به خوبي اجرا كردند

مانور عملياتي اطفاي حريق خودرو در پمپ گاز CNG با حضور آتش نشانان و ساير نهادها و ارگانهاهاي امدادي با نظارت مديرعامل آتش نشاني يزد برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، آتش پاد دوم سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان اظهار داشت : اين مانور رأس ساعت 8:58 صبح روز چهارشنبه مورخ 20/05/95 در راستاي ايجاد هماهنگي بين نيروهاي عملياتي آتش نشاني با ساير نهادهاي امدادي با بكارگيري امكانات و تجهيزات به منظور ايجاد مهارت و سرعت عمل هرچه بيشتر به هنگام بحران در پمپ گاز CNG آغاز شد .

ميرشمسي بيان نمود : در اجراي اين تمرين عملياتي يك دستگاه خودرو به هنگام سوختگيري بطور فرضي دچار انفجار و آتش سوزي مي شود كه آتش نشانان با بكار گيري خورو هاي اطفاي حريق و با استفاده از تجهيزات خاموش كننده از چند جهت شعله هاي آتش را محاصره و مهار كردند

اين مقام مسئول با بيان اينكه انجام اين مانور هاي عملياتي براي ارزيابي  هماهنگي نيروها ، ايجاد مهارت فرماندهي در آتش سوزي ها و تقويت تعامل و بكارگيري امكانات و تجهيزات موجود همراه با توان عملياتي آتش نشانان بسيار مفيد مي باشد . هداف از برگزاري اين مانور ، ايجاد تعامل و همكاري  نهادها و ارگانهاي امدادي در زمان بحران نام برد .

آدرس کوتاه :