آتش نشانان مانور اطفاي حريق بانك ملي را به خوبي اجرا كردند

آتش نشانان مانور اطفاي حريق بانك ملي را به خوبي اجرا كردند


آتش نشانان مانور اطفاي حريق بانك ملي را به خوبي اجرا كردند

مانور عملياتي اطفاي حريق بانك ملي با حضور آتش نشانان و ساير نهادها و ارگانهاهاي امدادي به محوريت معاون عمليات سازمان و با نظارت مديرعامل و معاون هماهنگي و بازرس سازمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، محمدرضا رحيمي معاون عمليات سازمان كه مسئوليت نيروهاي آتش نشاني را بر عهده داشت گفت : اين مانور رأس ساعت 12:00 ظهر روز پنجشنبه مورخ 27/08/95 در راستاي ايجاد هماهنگي بين نيروهاي عملياتي آتش نشاني يزد و انتظامات بانك ملي با ساير نهادهاي امدادي با بكارگيري امكانات و تجهيزات حفاظت فردي به منظور ايجاد مهارت و سرعت عمل هرچه بيشتر به هنگام بحران در آن بانك آغاز شد .

آتشپاد دوم سيد عباس ميرشمسي مديرعامل سازمان اظهار داشت : سناريوي اين تمرين عملياتي بدين صورت بود كه در طبقه دوم ساختمان سرپرستی بانک ملی واقع در بلوار جمهوری بعلت نشت گاز سماور گازی (از شلنگ گاز متصل به سماور) حریق به وقوع پیوسته و پس از سرایت به اجسام مجاور گسترش یافته و به سرعت دود و شعله طبقه دوم را فرا گرفته و دود به طبقات بالاتر سرایت می کند. با توجه به فعال بودن سیستم اعلام حریق ساختمان بلافاصله آژیر اعلام حریق به صدا در آمده و پنل نصب شده در انتظامات مشخص کننده محل حریق می باشد.مسئول انتظامات حاضر در محل بلافاصله به مدیریت اطلاع داده و همزمان با آن با آتش نشانی و در صورت گستردگی حریق با اورژانس و نیروی انتظامی نیز تماس گرفته می شود .

مديرعامل سازمان در ادامه بيان نمود : در اين مانور از سه ايستگاه شماره 8 ،1 و 3 با 26 نفر نيروي عملياتي به محل اعزام شدند و در اجراي سناريوي اين تمرين عملياتي خوب عمل كردند .

آدرس کوتاه :