آتش نشانان كمتر از 4 دقيقه خود را به شركت فولاد يزد رساندندو حریق اتاق برق آن شركت را مهار مي كنند

آتش نشانان كمتر از 4 دقيقه خود را به شركت فولاد يزد رساندندو حریق اتاق برق آن شركت را مهار مي كنند


آتش نشانان كمتر از 4 دقيقه خود را به شركت فولاد يزد رساندندو حریق اتاق برق آن شركت را مهار مي كنند

عقربه ها ساعت 6:54 صبح روز پنجشنبه بیست و نهم مرداد ماه را نشان مي داد و هريك از پرسنل عملياتي طبق برنامه سين در حال نظافت ايستگاه خود جهت تحويل به شيفت بعدي بودند كه ناگهان زنگ حريق ايستگاه شماره 4 و بعد ايستگاه شماره 8 به صدا در مي آيد ، طبق اطلاع به مركز فوريتهاي 125 سازمان ، ستاد فرماندهي بیدرنگ نيروهاي عملياتي ایستگاه هاي مذكور را با 2 دستگاه خودروي اطفاي حريق به سوي شركت فولاد یزد واقع در جاده كنار گذر ، جنب بوستان ولایت حركت مي دهد .

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ايمني شهرداري يزد ، سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان اظهار داشت : این حریق در اتاق برق این مجتمع رخ مي دهد و از 6 دستگاه تابلو برق 2 دستگاه آن مورد حریق واقع مي شود كه آتش نشانان پس از ایمن سازی محل و قطع جریان برق ، ابتدا با استفاده از چند دستگاه خاموش کننده دستی co2 به مقابله با شعله هاي آتش مي پردازند ، سپس با كنترل مجدد و اطمينان از قطع جريان برق با دو رشته لوله آبدهي اقدام به خنك كردن تابلوهای برق نموده و از گسترش حریق به دیگر تابلو هاي موجود در اتاق برق جلوگیری مي كنند .