آتش نشانان در مانور اطفاي حريق شركت نفت استان يزد به خوبي اجرا كردند

آتش نشانان در مانور اطفاي حريق شركت نفت استان يزد به خوبي اجرا كردند


آتش نشانان در مانور اطفاي حريق شركت نفت استان يزد به خوبي اجرا كردند

مانور عملياتي اطفاي حريق خودرو در شركت خطوط لوله نفت و مخابرات ايران منطقه جنوب شرق با حضور آتش نشانان و ساير نهادها و ارگانهاهاي امدادي به محوريت مسئولين ايمني آن شركت و با نظارت مديريت بحران استانداري يزد برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، محمد رضا رحيمي معاون عمليات سازمان كه مسئوليت نيروهاي آتش نشاني را بر عهده داشت گفت : اين مانور رأس ساعت 9:06صبح روز دوشنبه مورخ 95/05/25 در راستاي ايجاد هماهنگي بين نيروهاي عملياتي آتش نشاني يزد و شركت نفت با ساير نهادهاي امدادي با بكارگيري امكانات و تجهيزات به منظور ايجاد مهارت و سرعت عمل هرچه بيشتر به هنگام بحران در آن منطقه آغاز شد .

رحيمي بيان نمود : در اجراي اين تمرين عملياتي يك حريق فرضي ايجاد مي شود كه
 آتش نشانان  به دو گروه تقسيم مي شوند، گروه اول با بكار گيري خورو هاي اطفاي حريق و با استفاده از تجهيزات خاموش كننده از چند جهت شعله هاي آتش را محاصره و مهار كردند و گروه دوم ماموريت آنها عمليات خنك نگه داشتن مخازن نفت در جوار آتش بود

اين معاون هميشه آماده سازمان در ادامه افزود : در اين مانور از سه ايستگاه شماره 8 ،4 و 3 با 12 نفر  نيروي عملياتي به محل اعزام شدند و در اجراي سناريوي اين تمرين عملياتي خوب درخشيدند .