آتش نشانان حریق منزل مسکونی را به خوبی مهار کردند

آتش نشانان حریق منزل مسکونی را به خوبی مهار کردند


آتش نشانان حریق منزل مسکونی را به خوبی مهار کردند

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، طبق  اطلاع به سامانه 125 در ساعت 22:12 دیشب 25 مهرماه  مبني بر مشاهده دود در منزل مسکونی واقع در اکبرآباد کوچه ویلا 22 ، ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله 2 دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 1 و متعاقب آن یکدستگاه از ایستگاه شماره 9 به محل مورد نظر اعزام مي نمايد.

محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان كه خود نيز در محل حادثه حضور داشت گفت : اولین گروه از آتش نشانان کمتر از 3 دقیقه به محل حادثه رسیدند که در بدو ورود به محل با صحنه ای مواجه شدند که شعله های آتش و دود از پنجره آشپزخانه آن منزل خارج می شد و آسمان را تیره و تار کرده بود .

وي افزود : آتش نشانان خیلی سریع  همزمان با اجرای عملیات ایمن سازی ، با استفاده از دستگاه تنفسی به داخل منزل رفته و  عمليات اطفای حریق و جستجو را آغاز مي كنند.

رحیمی با بيان اينكه در این حریق خوشبختانه به کسی آسیبی نرسیده و تنها به نازک کاری ساختمان و مقداری لوازم خانگی خسارت وارد می شود ، افزود : آتش نشانان  پس از ارائه توصيه هاي ايمني منزل را تحويل مالک  داده و به ایستگاه خود مراجعت نمودند.