آتش نشانان حریق منزل مسکونی را به خوبی مهار کردند

آتش نشانان حریق منزل مسکونی را به خوبی مهار کردند

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، طبق  اطلاع به سامانه 125 در ساعت 22:12 دیشب 25 مهرماه  مبني بر مشاهده دود در منزل مسکونی واقع در اکبرآباد کوچه ویلا 22 ، ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله 2 دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 1 و متعاقب آن یکدستگاه از ایستگاه شماره 9 به محل مورد نظر اعزام مي نمايد.

محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان كه خود نيز در محل حادثه حضور داشت گفت : اولین گروه از آتش نشانان کمتر از 3 دقیقه به محل حادثه رسیدند که در بدو ورود به محل با صحنه ای مواجه شدند که شعله های آتش و دود از پنجره آشپزخانه آن منزل خارج می شد و آسمان را تیره و تار کرده بود .

وي افزود : آتش نشانان خیلی سریع  همزمان با اجرای عملیات ایمن سازی ، با استفاده از دستگاه تنفسی به داخل منزل رفته و  عمليات اطفای حریق و جستجو را آغاز مي كنند.

رحیمی با بيان اينكه در این حریق خوشبختانه به کسی آسیبی نرسیده و تنها به نازک کاری ساختمان و مقداری لوازم خانگی خسارت وارد می شود ، افزود : آتش نشانان  پس از ارائه توصيه هاي ايمني منزل را تحويل مالک  داده و به ایستگاه خود مراجعت نمودند.