آتش نشانان حریق منزل مسکونی را به خوبی مهار کردند

آتش نشانان حریق منزل مسکونی را به خوبی مهار کردند

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، طبق  اطلاع به سامانه 125 در ساعت 2:14  امروز ظهر 19 مرداد مبني بر مشاهده دود در منزل مسکونی واقع در مریم آباد کوچه 27 ، ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله 2 دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 5 به محل مورد نظر اعزام مي نمايد.

سعید ایران نژاد رئیس ایستگاه شماره 5 سازمان كه خود نيز در محل حادثه حضور داشت گفت : آتش نشانان در بدو ورود به محل با صحنه ای مواجه شدند که شعله های آتش و دود از پنجره آشپزخانه آن منزل خارج می شد و آسمان را تیره و تار کرده بود .

وي افزود : آتش نشانان خیلی سریع  همزمان با اجرای عملیات ایمن سازی ، با استفاده از دستگاه تنفسی به داخل منزل رفته و  عمليات اطفای حریق و جستجو را آغاز
مي كنند.

ایران نژاد با بيان اينكه در این حریق خوشبختانه ساکنین نبوده اند و تنها به نازک کاری ساختمان و مقداری لوازم خانگی خسارت وارد می شود ، افزود : آتش نشانان  پس از ارائه توصيه هاي ايمني منزل را تحويل پلیس 110 داده و به ایستگاه خود مراجعت نمودند.