آتش نشانان حریق منزل مسکونی را به خوبی مهار کردند

آتش نشانان حریق منزل مسکونی را به خوبی مهار کردند


آتش نشانان حریق منزل مسکونی را به خوبی مهار کردند

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، طبق  اطلاع به سامانه 125 در ساعت 2:14  امروز ظهر 19 مرداد مبني بر مشاهده دود در منزل مسکونی واقع در مریم آباد کوچه 27 ، ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله 2 دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 5 به محل مورد نظر اعزام مي نمايد.

سعید ایران نژاد رئیس ایستگاه شماره 5 سازمان كه خود نيز در محل حادثه حضور داشت گفت : آتش نشانان در بدو ورود به محل با صحنه ای مواجه شدند که شعله های آتش و دود از پنجره آشپزخانه آن منزل خارج می شد و آسمان را تیره و تار کرده بود .

وي افزود : آتش نشانان خیلی سریع  همزمان با اجرای عملیات ایمن سازی ، با استفاده از دستگاه تنفسی به داخل منزل رفته و  عمليات اطفای حریق و جستجو را آغاز
مي كنند.

ایران نژاد با بيان اينكه در این حریق خوشبختانه ساکنین نبوده اند و تنها به نازک کاری ساختمان و مقداری لوازم خانگی خسارت وارد می شود ، افزود : آتش نشانان  پس از ارائه توصيه هاي ايمني منزل را تحويل پلیس 110 داده و به ایستگاه خود مراجعت نمودند.