آتش نشانان ايستگاه شماره 6 تمرين عملياتي امداد چاه و امداد در ارتفاع را به نمايش گذاشتند

آتش نشانان ايستگاه شماره 6 تمرين عملياتي امداد چاه و امداد در ارتفاع را به نمايش گذاشتند


آتش نشانان ايستگاه شماره 6 تمرين عملياتي امداد چاه و امداد در ارتفاع را به نمايش گذاشتند

امدادگران ايستگاه شماره 6 آتش نشاني يزد به منظور حفظ آمادگي هرچه بيشتر در مقابله با حوادث امداد چاه و امداد در ارتفاع ، چگونگي عمليات امداد و نجات در اين گونه حوادث را  تمرين كردند .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، اين عمليات تمريني صبح يكشبه مورخ هفدهم مرداد در قالب مانور در ايستگاه شماره پنج انجام گرفت .

زارعپور رئيس ايستگاه شماره 6 گفت : در اين عمليات امدادگرانمان آموخته هاي خود را در زمينه هاي استفاده از تجهيزات ويژه نجات در حوادث چاه و صعود و فرود از ارتفاع از طريق برج عملياتي سازمان به نمايش گذاشتند .

مهندس ميرشمسي مديرعامل سازمان آتش نشاني يزد با تصريح اينكه گسترش فناوري و پيشرفت روزافزون دانش با چنان سرعتي انجام مي شود كه جدا ماندن از آن حتي در كوتا مدت ، موجب پيدايش فاصله اي مي شود كه جبران آن به سادگي ممكن نيست ، بيان كرد : هدف از برگزاري اين تمرين عملياتي آشنايي هرچه بيشتر امدادگران با چگونگي عمليات در برخورد با حوادث چاه و كوهستان و نيز بكار بردن تاكتيكهاي پيشرفته و به روز براي مقابله با عوامل باز دارنده و افزايش آمادگي و توانايي آنان در اين گونه حوادث مي باشد .