آتش نشانان از بروز یک فاجعه جلوگیری کردند

آتش نشانان از بروز یک فاجعه جلوگیری کردند


آتش نشانان از بروز یک فاجعه جلوگیری کردند

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، تلاش به هنگام نیروهای عملیاتی آتش نشانی در خاموش کردن یک نیروگاه برق از وقوع یک حادثه بزرگ جلوگیری نمودند.

محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان که خود را به محل حریق رسانده و ناظر بر عملکرد نیروها بود در مورد این حادثه گفت : رخداد این حادثه راس ساعت 6:43 امروز صبح سه شنبه 20 شهریور ماه به سامانه 125 سازمان اطلاع رسانی می شود که بلافاصله ستاد فرماندهی از 4 ایستگاه شماره 3،8 ،1 و 5 آتش نشانان را با 4 دستگاه خودروی اطفای حریق به بلوار جمهوری اعزام می نماید .

وی افزود : نخسین گروه از آتش نشانان کمتر از 3 دقیقه به محل آتش سوزی رسیدند و در بدو ورود به محل مشاهده شد یك ترانس برق به علت نامعلومی دچار آتشسوزی شده و دود حاصل از آن آسمان را تیره و تار کرده است که در این هنگام به علت استفاده مقدار زیادی روغن در این ترانسها هر آن احتمال انفجار و گسترش آتش به دیگر قسمتها وجود داشت که در این لحظه آتش نشانان در یک عملیات خیلی حساس و با استفاده از تجهیزات مخصوص حریق را مهار می کنند.

رحیمی با اشاره به اینکه ، این آتشسوزی تنها خسارت مالی در پی داشت و با کمترین تعلل می توانست تبدیل به یک حادثه بزرگ شود، گفت : نیروهای عملیاتی پس از اجرای عملیات خنک کردن و ارائه توصیه های ایمنی به ماموریت خود خاتمه و به ایستگاه های خود مراجعت نمودند.