آتش سوزی گسترده در دو گاوداری

آتش سوزی گسترده در دو گاوداری


آتش سوزی گسترده در دو گاوداری

آتش سوزی گسترده در دو گاوداری

 

طی دو روز متوالی دو باب گاوداري در دو سوي شهر طعمه حریق شد. به گزارش روابط عمومي آتش نشاني در شهر يزد علوفه خشك معمولاً در انبارهاي بدون سقف نگهداري مي شود اين در حاليست  كه بسيار مستعد آتش سوزي است و در صورتيكه در قسمتي از آن، حتي به مقدار كم آتش درگير شود به علت قابليت اشتعال بالايي كه دارد بسيار سريع گسترش پيدا كرده و با متصاعد شدن دود سفيد  هرقسمت سوخت قسمت ديگر را تامين ميكند. لازم به ذكر است اين حريقها با اعزام 6 دستگاه خودرو از دو ايستگاه عملياتي مهار و كنترل گرديد. كارشناس سازمان آتش نشاني دليل هر دو حريق را بي احتياطي و جوشكاري درب گاوداريها اعلام نموده اند.

آدرس کوتاه :