آتش سوزی يك كارگاه چوب فروشي در سه راه آزادشهر

آتش سوزی يك كارگاه چوب فروشي در سه راه آزادشهر


آتش سوزی يك كارگاه چوب فروشي در سه راه آزادشهر

آتش سوزی يك كارگاه چوب فروشي  در سه راه آزادشهر  با تلاش

 آتش نشانان سه ایستگاه مهار و از گسترش بیشتر آن جلوگیری شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد، در پی تماس شهروندان با مركز 125 ، ستاد فرماندهی آتش نشانی يزد ، با توجه به حساسيت حريق ، بلافاصله آتش نشانان ایستگاههای شماره 8 ، 4 و 3 را راس ساعت 1:07 بعد از نيمه شب دهم خرداد به محل حادثه اعزام  مي كند .

ميرجليلي مدير منطقه يك عملیات آتش نشانی يزد كه در محل حادثه حضور داشت در این باره گفت: آتش سوزی در كار گاه و انبار چوب فروشي اي که در آن تعداد زیادی چوب قرار داشت، اتفاق افتاده و شعله های آتش هر لحظه با افزایش حرارت در حال گسترش و سرایت به دیگر نقاط این انبار بود .

وی افزود: آتش نشانان بی درنگ همزمان با ایمن سازی محل، با بکارگیری دو رشته لوله آبدهی پرفشار ، شعله های آتش را محاصره کرده و تحت کنترل خود درآوردند و در نهایت توانستند در كمترين زمان ممكن این آتش سوزی را قبل از گسترش و بروز خسارت بیشتر مهار و كاملا خاموش كنند.

آدرس کوتاه :