آتش سوزی در زیرزمین مسکونی به خیر گذشت

آتش سوزی در زیرزمین مسکونی به خیر گذشت

حریق گسترده در زیرزمین مسکونی با تلاش آتش نشانان در کمترین زمان ممکن مهار و از گسترش حریق به دیگر قسمتها جلوگیری شد.

به گزارش ستاد خبری سازمان،طبق اطلاع به سامانه 125رأس ساعت 11:20دیروز یکم دیماه مبنی بر مشاهده حریق در یک زیرزمین مسکونی،ستاد فرماندهی آتش نشانی یزد سریعا" نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره 5 و 6 را با 4 دستگاه خودروی اطفای حریق به خیابان سیدگلسرخ کوچه شهید جابر کریمی اعزام می نماید.

سعید ایران نژاد بازرس سازمان که خود را به محل حادثه رسانده و ناظر بر عملکرد
آتش نشانان بود، گفت : این حادثه چنین بود که مادر خانواده در حیاط منزل مشغول به یه کاری بوده که ناگهان متوجه آتشسوزی می شود که با سامانه 125 تماس
می گیرد و درخواست کمک می کند.

وی افزود: نیروهای عملیاتی کمتر از 2 دقیقه به محل حادثه رسیدند و خیلی سریع همزمان با اجرای عملیات ایمن سازی ، عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و با تلاش مضاعف توانستند در کمترین زمان ممکن حریق را مهار نمایند.

وی با بیان اینکه این آتشسوزی به علت نامعلومی به وقوع پیوسته و به جز خسارت مالی به نازک کاری ساختمان و اثاثیه منزل خسارت دیگری در پی نداشت ، افزود نیروهای عملیاتی پس از اجرای عملیات تخلیه دود ،خنک کردن و جداسازی محل را تحویل مالک داده و به ایستگاه های خود مراجعت نمودند.