آتش سوزی در زیرزمین مسکونی به خیر گذشت

آتش سوزی در زیرزمین مسکونی به خیر گذشت


آتش سوزی در زیرزمین مسکونی به خیر گذشت

حریق گسترده در زیرزمین مسکونی با تلاش آتش نشانان در کمترین زمان ممکن مهار و از گسترش حریق به دیگر قسمتها جلوگیری شد.

به گزارش ستاد خبری سازمان،طبق اطلاع به سامانه 125رأس ساعت 11:20دیروز یکم دیماه مبنی بر مشاهده حریق در یک زیرزمین مسکونی،ستاد فرماندهی آتش نشانی یزد سریعا" نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره 5 و 6 را با 4 دستگاه خودروی اطفای حریق به خیابان سیدگلسرخ کوچه شهید جابر کریمی اعزام می نماید.

سعید ایران نژاد بازرس سازمان که خود را به محل حادثه رسانده و ناظر بر عملکرد
آتش نشانان بود، گفت : این حادثه چنین بود که مادر خانواده در حیاط منزل مشغول به یه کاری بوده که ناگهان متوجه آتشسوزی می شود که با سامانه 125 تماس
می گیرد و درخواست کمک می کند.

وی افزود: نیروهای عملیاتی کمتر از 2 دقیقه به محل حادثه رسیدند و خیلی سریع همزمان با اجرای عملیات ایمن سازی ، عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و با تلاش مضاعف توانستند در کمترین زمان ممکن حریق را مهار نمایند.

وی با بیان اینکه این آتشسوزی به علت نامعلومی به وقوع پیوسته و به جز خسارت مالی به نازک کاری ساختمان و اثاثیه منزل خسارت دیگری در پی نداشت ، افزود نیروهای عملیاتی پس از اجرای عملیات تخلیه دود ،خنک کردن و جداسازی محل را تحویل مالک داده و به ایستگاه های خود مراجعت نمودند.

 

آدرس کوتاه :