آتش سوزی در انبار بیمارستان

آتش سوزی در انبار بیمارستان


آتش سوزی در انبار بیمارستان

مقارن ساعت 4:57 دقیقه بامداد روز یک شنبه مورخ 93/3/25 حریق در انبار بیمارستانی به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اعلام گردید. آتش نشانان از 2 ایستگاه با 3 خودروی سنگین عملیاتی به همراه معاونت عملیات سازمان ظرف 1 دقیقه به محل اعزام گردیدند. نیروهای عملیات با توجه به حجم بالای مواد و دود بسیار زیاد انبار با استفاده از دستگاه تنفسی و آبرسانی مناسب شعله حریق را ظرف 8 دقیقه مهار کردند. اطفای کامل انبار بیش از  یک ساعت طول کشید.در این حادثه به مقدار زیاد مواد شوینده الکلی ، رول دستمال کاغذی ، یخچال و ... خسارت وارد گردید.

محمد رضا رحیمی معاونت عملیات سازمان نصب  و راه اندازی سیستم کشف و اعلام حریق در این اماکن را ،عامل مهمی برای پیشگیری و کم کردن خسارات ناشی از آتش سوزیهای احتمالی اعلام و از مسئولین مربوطه درخواست کرد اهتمام بیشتری به امر ایمنی داشته باشند.