آتش سوزی خودرو بنز 911 در جاده كنارگذر

آتش سوزی خودرو بنز 911 در جاده كنارگذر


آتش سوزی خودرو بنز 911 در جاده كنارگذر

يک دستگاه خودرو بنز911به هنگام حرکت در جاده كنارگذر آتش گرفت ولی به سرنشینان آن آسیبی نرسید .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، در ساعت 10:09 پنج شنبه 29 بهمن راننده خودرو با دیدن صحنه آتش سوزی ، موضوع را به سامانه 125 اطلاع داده که سریعاً ستاد ، آتش نشانان ایستگاه شماره 4 و بعد ايستگاه هاي شماره 2 و9 را به عنوان كمكي به جاده كنارگذر  بعد از پل شهيد تقوي اعزام نمود .

به گفته محمد ميداني معاون عمليات سازمان كه خود را به محل حادثه رسانده بود : یك دستگاه خودرو باري بنز به آدرس مذكور در حال حرکت بوده که به علت اتصالي در سيستم برقي آن ناگهان در قسمت كابين دچار آتش سوزی مي شود كه آتش نشانان بی درنگ با استفاده از لوله های آبدهی آتش نشانی شعله های آتش در این خودرو را مهار و کاملا خاموش کردند .

این معاون هميشه آماده خاطر نشان کرد: خوشبختانه در این حادثه به راننده خودرو صدمه ای نرسید و آتش نشانان پس از ایمن سازی و تحویل خودرو به مالک آن به مأموریت خود پایان دادند .

آدرس کوتاه :