آتش سوزي مجتمع مسکونی كريستال مهار شد

آتش سوزي مجتمع مسکونی كريستال مهار شد


آتش سوزي مجتمع مسکونی كريستال مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، طبق  اطلاع به سامانه 125 در ساعت 20:14 روز دهم شهريور مبني بر مشاهده حريق در مجتمع مسکونی كريستال واقع در بلوار امام حسين(ع) ، ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله یک دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 8 به محل مورد نظر اعزام مي نمايد .

محمدرضا رحيمي معاون عمليات سازمان كه خود نيز در محل آتشسوزي حضور داشت گفت : آتش نشانان در بدو ورود به محل همزمان با اجراي عمليات ايمن سازی با قطع جریان برق و گاز ، عمليات اطفاي حريق را با استفاده از ماده اطفایی آب آغاز مي كنند و در كمترين زمان ممكن حريق را مهار مي كنند .

وي افزود : پس از بررسی هاي اوليه مشخص شد چون
سيم هاي برق ، بار مقاومتي آن پايين بوده متعاقب آن بر اثر اتصالي آتش سوزی مي شود .  

وي با بيان اينكه در این حریق نماي داخلي ساختمان دچار دود زدگي مي شود ، افزود : آتش نشانان پس از انجام عمليات لکه گیری و خنك كردن ، سپس با ارائه توصيه هاي ايمني منزل را تحويل مالک داده و به ایستگاه خود مراجعت نمودند .