آتش سوزي كارگاه توليدي مبل

آتش سوزي كارگاه توليدي مبل


آتش سوزي كارگاه توليدي مبل
       به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني شهرداري يزد با اعلام آتش سوزي كارگاه توليدي مبل و دكوراسيون واقع در خيابان آيت ا... كاشاني به ستاد فرماندهي آتش نشاني در ساعت 18:32 يكشنبه مورخ 23/12/88 نيروهاي عملياتي 4 ايستگــــــاه ( ايستگاههاي شماره 1و 2 و7 و9 ) به محل اعزام و با توجه به شدت و گستردگي حريق و همچنين خطر سرايت آتش به مغازه هاي مجاور با تلاش آتش نشانان آتش در لحظات اوليه كنترل و كاملاً مهار گرديد .
      در آتش سوزي مذكورنيزتعداد زيادي مبل ، صندلي ،تینر،وسايل و تجهيزات كارگاهي و ساختمان دچار خسارت شده است.
 
      سرمست مديرعامل سازمان ضمن تاكيد بر رعايت اصول ايمني جهت پيشگيري سايرموارد مشابه توصيه نمود كليه اماكن صنعتي ، تجاري ، حرفه اي و كليه صنوف مي بايست مجهز به سيستمهاي اعلام و اطفاء حريق بوده و داشتن حداقل يك كپسول خاموش كننده آتش نشاني نيزالزامي مي باشد .