آتش سوزي كارگاه توليدي مبل

آتش سوزي كارگاه توليدي مبل
       به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني شهرداري يزد با اعلام آتش سوزي كارگاه توليدي مبل و دكوراسيون واقع در خيابان آيت ا... كاشاني به ستاد فرماندهي آتش نشاني در ساعت 18:32 يكشنبه مورخ 23/12/88 نيروهاي عملياتي 4 ايستگــــــاه ( ايستگاههاي شماره 1و 2 و7 و9 ) به محل اعزام و با توجه به شدت و گستردگي حريق و همچنين خطر سرايت آتش به مغازه هاي مجاور با تلاش آتش نشانان آتش در لحظات اوليه كنترل و كاملاً مهار گرديد .
      در آتش سوزي مذكورنيزتعداد زيادي مبل ، صندلي ،تینر،وسايل و تجهيزات كارگاهي و ساختمان دچار خسارت شده است.
 
      سرمست مديرعامل سازمان ضمن تاكيد بر رعايت اصول ايمني جهت پيشگيري سايرموارد مشابه توصيه نمود كليه اماكن صنعتي ، تجاري ، حرفه اي و كليه صنوف مي بايست مجهز به سيستمهاي اعلام و اطفاء حريق بوده و داشتن حداقل يك كپسول خاموش كننده آتش نشاني نيزالزامي مي باشد .