آتش سوزي در يك ترانس برق

آتش سوزي در يك ترانس برق


آتش سوزي در يك ترانس برق

آتش سوزي در يك ترانس برق

 

روابط عمومي سازمان آتش نشاني از يك مورد حريق ترانسفورماتور كاهنده برق در خيابان تيمسار فلاحي گزارش داد. با اطلاع پرسنل آتش نشاني از اين حادثه بلافاصله نيروهاي اطفاء حريق سازمان درمحل حاضر وبوسيله خاموش كننده هاي بي كربنات سديم  آتش را مهار نمودند . كارشناس آتش نشاني در اين باره گفت باتوجه به جريان الكتريكي قوي موجود در ترانس ها ، مهار و كنترل حریق و استفاده از خاموش كنندهای مناسب نياز به مهارت و تكتيك خاصي داشته و مهار آن به افراد عادي ، حتي در صورت داشتن خاموش كننده توصيه نمي شود .