آتش سوزي در نمايشگاه بين المللي در لحظات اوليه مهارشد

آتش سوزي در نمايشگاه بين المللي در لحظات اوليه مهارشد


آتش سوزي در نمايشگاه بين المللي در لحظات اوليه مهارشد
          به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد با اعلام آتش سوزي در نمايشگاه بين المللي واقع در بلوار شهيد قندي در ساعت 15:1 جمعه مورخ 14/8/89 به ستاد فرماندهي آتش نشاني بلافاصله با توجه به نوع حادثه آتش نشانان با 8 خودروي سنگين عملياتي از 5 ايستگاه (ايستگاههاي 1 ، 2، 3 ، 5 و7 ) به محل اعزام و در لحظات اوليه حريق كنترل و كاملاً مهار گرديد . در حريق فوق با سرعت عمل و تلاش مضاعف آتش نشانان از سرايت آتش به قسمت هاي ديگر جلوگيري بعمل آمد . لازم به ذكر است علت حريق از سوي كارشناسان سازمان در دست بررسي مي باشد .
 
ميرجليلي سرپرست سازمان در خصوص حريق مذكور اظهار داشت :
   كليه نمايشگاهها و فروشگاههاي بزرگ مي بايست مقررات و اصول ايمني و پيشگيري را رعايت نموده و مجهز به خاموش كننده هاي دستي و سيستمهاي اعلام و اطفاء حريق گردند و لازم است متوليان امور دراين زمينه چاره انديشي نمايند . ضمن اينكه آموزش استفاده صحيح از خاموش كننده ها نيز مي تواند از سرايت حريق در لحظات ابتدايي جلوگيري نمايد . ح