آتش سوزي در نمايشگاه بين المللي در لحظات اوليه مهارشد

آتش سوزي در نمايشگاه بين المللي در لحظات اوليه مهارشد
          به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد با اعلام آتش سوزي در نمايشگاه بين المللي واقع در بلوار شهيد قندي در ساعت 15:1 جمعه مورخ 14/8/89 به ستاد فرماندهي آتش نشاني بلافاصله با توجه به نوع حادثه آتش نشانان با 8 خودروي سنگين عملياتي از 5 ايستگاه (ايستگاههاي 1 ، 2، 3 ، 5 و7 ) به محل اعزام و در لحظات اوليه حريق كنترل و كاملاً مهار گرديد . در حريق فوق با سرعت عمل و تلاش مضاعف آتش نشانان از سرايت آتش به قسمت هاي ديگر جلوگيري بعمل آمد . لازم به ذكر است علت حريق از سوي كارشناسان سازمان در دست بررسي مي باشد .
 
ميرجليلي سرپرست سازمان در خصوص حريق مذكور اظهار داشت :
   كليه نمايشگاهها و فروشگاههاي بزرگ مي بايست مقررات و اصول ايمني و پيشگيري را رعايت نموده و مجهز به خاموش كننده هاي دستي و سيستمهاي اعلام و اطفاء حريق گردند و لازم است متوليان امور دراين زمينه چاره انديشي نمايند . ضمن اينكه آموزش استفاده صحيح از خاموش كننده ها نيز مي تواند از سرايت حريق در لحظات ابتدايي جلوگيري نمايد . ح