آتش سوزي خودرو پراید

آتش سوزي خودرو پراید


آتش سوزي خودرو پراید

شعله ورشدن ناگهانی موتور خودروي پراید در انتهاي خیابان شهید رجایی ، آتش نشانان را به محل حادثه کشاند.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري یزد ، وقوع این حادثه ساعت 12:52 ظهر دیروز 14 دیماه  توسط شاهدان به سامانه 125 اطلاع داده شد که بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 5 و 6 به انتهاي خیابان شهید رجایی اعزام شدند.

محمد میدانی معاون عملیات سازمان که در محل حادثه حضور یافته بود گفت: به محض مطلع شدن از این حادثه به سرعت در محل اعلام شده حضور یافتیم که مشاهده شد دود و شعله زیادي از قسمت محفظه موتور خودرو به بیرون زبانه می کشد.

وي ادامه داد: آتش نشانان به سرعت پس از گشودن درب محفظه موتورخودرو با یک رشته لوله آبرسانی آتش را مهار و خاموش کردند. وي خاطرنشان کرد: در این حادثه به هیچ کس آسیب جانی نرسید و علت بروز این آتش سوزي از سوي کارشناسان آتش نشانی در حال بررسی است.

آدرس کوتاه :