آتش زيباست ، اگر...

آتش زيباست ، اگر...


آتش زيباست ، اگر...

آتش زيباست ، اگر ...

 

    بررسیهای آماری پنج ماهه نخست سال 85 نشان می دهد علت 85% حریقها وحوادث بر اثر بی احتیاطی و عدم رعایت نکات ایمنی توسط همشهریان صورت گرفته است به گزارش  روابط عمومي بررسيهاي مذكور نشان مي دهد كه اگر مردم نكات ساده اي  ایمنی چون موارد زیر را رعایت کنند می توانند جلوی اکثر حوادث رابگیرند.

1- عدم نگهداري مايعات سريع الاشتعال چون بنزين در منزل ومحل كار

2- بازبيني و تعويض شيلنگهاي رابط  فرسوده وسایل گازسوز

3- عدم بار اضافي كشيدن از سيمهاي برق منزل و محيط كار و استفاده از فيوزهاي مناسب با كنتور

4- مهيا نمودن يك حلقه شيلنگ معمولي آب در محلي چون پاسيو ونصب حداقل يك دستگاه خاموش كننده آتش نشاني در منزل و محيط

5- قرار ندادن اجاق گاز در کنارپرده ووسایل آتش زا

6- بازبینی مسیر سوخت رسانی اتوموبیل وتعویض شیلنگهای فرسوده

7- عدم استفاده از دستگاه چرخ گوشت در حضور کودکان

آدرس کوتاه :