«كاري كنيم كه سوختگي سين هفتم سفرة عيدمان نشود»

«كاري كنيم كه سوختگي سين هفتم سفرة عيدمان نشود»


«كاري كنيم كه سوختگي سين هفتم سفرة عيدمان نشود»

مديرعامل سازمان آتش نشاني يزد به هيجده  نکته از خطرات ناشي از مراسم چهارشنبه آخر سال  اشاره كرد

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني يزد، سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان اظهار داشت : به منظور ايمني هرچه بيشتر و تندرستي اعضاي خانواده در پايان سالجاري و نيز عيد را در كنار هم بودن ، توصيه مي‌شود خانواده ها نكات زير را حتماً مد نظر داشته باشند .

 1. باید کودکان و نوجوانان را تشویق کرد که از حوادث درک خوبی داشته باشند. باید به آنها آموزش داد که آنها در مقابل مواد محترقه و منفجره و آتشبازی ، آسیب پذیر هستند.
 2. والدین در تهیه وسایل آتشبازی بی خطر فرزندانشان را همراهی نمایند. کودکان به هیچ عنوان شخصاَ نباید از مواد آتش بازی و محترقه استفاده نمایند.
 3. از نگهداری مواد محترقه، تهیه و ساخت وسایل آتش بازی به خصوص در منزل ، زیر زمین ، محل کار و ... جداً جلوگیری کنید.
 4. از حمل مواد محترقه و آتش گیر و انفجاری حتی به مقادیر بسیار کم، در جیب لباس و کیف جداًً خودداری کنید.
 5. مواد آتش بازی (محترقه و انفجاری) را از محل هایی که مطمئن و مجاز هستند خریداری کنید. این مواد را از دست فروشها تهیه نکنید.
 6. همیشه در مواقع آتش بازی جهت اطفاء حریق، آب، کپسول اطفاء حریق و حتی الامکان جعبه کمکهای اولیه در دسترس باشد.
 7. مواد آتش بازی (منفجره و محترقه) را به طرف افراد دیگر پرت نکنید.
 8. هیچگاه مواد آتش بازی (منفجره و محترقه) را در ظروف شیشه ای یا فلزی قرار ندهید، زیرا در صورت انفجار ذرات شیشه یا فلز، به اطراف پرتاب شده و سبب صدمات و خطرات جانی خواهد شد.
 9. هیچگاه از الکل برای آتش گیری مواد استفاده نکنید.
 10. از آتش زدن لاستیک، هیزم، کارتن خالی و امثال آن چه در واحدهای مسکونی و چه در معابر ، کوچه و خیابان خودداری نمایید.
 11. از پرتاب مواد آتش زا مانند فشفشه و موشک بر روی درخت ها، بام و بالکن منازل که از عوامل عمده بروز آتش سوزی است جداً خودداری کنید.
 12. صاحبان فروشگاه های مواد شیمیایی و رنگ فروشی ها از فروش هر گونه مواد آتش زا و مواد شیمیایی به کودکان و نوجوانان جداً خودداری نمایند.
 13. از ریختن مواد سریع الاشتعال مانند نفت، بنزین و غیره بر روی مواد آتش گیر جداً خودداری شود.
 14. از قرار دادن ظروف تحت فشار از جمله کپسول، اسپری، حشره کش ها و غیره بر روی آتش خودداری شود.
 15. مراقب رفتارهای خطرناک و ناهنجار بوده و در صورت لزوم مراتب را به واحدهای گشتی نیروی انتظامی و یا پلیس ۱۱۰ اطلاع دهید.
 16. از سوزاندن وسایلی چون کپسول گاز، لاستیک و آمپول و استفاده از مواد آتشزا نظیر بنزین، الکل، کاربیت و مانند آن جداً خودداری نمایید.
 17. از برپایی آتش در معابر باریک و در نزدیکی پستهای برق یا ایستگاههای تقلیل فشار گاز و پارکینگهای عمومی پرهیز کنید.
 18. از برپایی آتش های حجیم و غیرقابل مهار خودداری کنید .