• جمعه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

ایستادگی شهرداری منطقه 2 در برابر ساخت و سازهای غیرمجاز

ایستادگی شهرداری منطقه 2 در برابر ساخت و سازهای غیرمجاز

ایستادگی شهرداری منطقه 2 در برابر ساخت و سازهای غیرمجاز

سید ابوالفضل کشفی در جریان بازدید تخریب بناهای غیرمجاز، ضمن قدردانی از عوامل اجرائی گفت: عزم جزم شهرداری منطقه 2 در برخورد با کسانی است که آگاهانه یا غیر آگاهانه در کاربری های غیر مجاز دست به ساخت و ساز بناهای فاقد پروانه می زنند.

شهردار منطقه 2 یزد افزود: ساخت و سازهای غیرمجاز به معنای نقض قوانین و ضوابط شهرسازی است که بر اساس ماده 100 قانون شهرداری ها، شهرداری موظف به تخریب  ساخت و سازهای بدون مجوز است.

رئیس اداره اجرائیات نیز در این بازدید گفت: اخیراً مواردی از ساخت و سازهای بدون مجوز در سطح منطقه مشاهده گردیده که در خصوص یک مورد واحد تجاری، علی رغم اخطارهای متعدد، مالک به تصور کاهش هزینه های ساخت و ساز و در اصل تخلف از قانون و تضییع حقوق عمومی مبادرت به انجام ساخت و ساز نموده و با ترفندهای مختلف سعی در به پایان رساندن ساختمان غیر ایمن برای خود یا مالکان احتمالی بعدی را به هر قیمتی داشت که در این خصوص شهرداری منطقه 2 اقدامات قانونی لازم را جهت تخریب به عمل آورد .

محمد سلمانی افزود: هدف قانونگذار از اجبار به رعایت مراحل اخذ مجوزهای قانونی برای هرگونه ساخت و ساز در ابتدا رعایت ایمنی و استحکام بنا و حفظ جان و مال شهروندان عزیز می باشد.

شایان ذکر است از ابتدای سال جاری تاکنون  101 مورد رأی کمیسیون ماده صد اعم از تخریب ،رعایت پیشروی ، حذف پله و رمپ ، رعایت گذر بندی ، اصلاح درب بیرون بازشو و رعایت گذربندی و پخی انجام گردیده است.

آدرس کوتاه :